Thuốc phá thai 12 - 20 tuần

Số sản phẩm/1 trang:   -  Sắp xếp  

Liên hệ
Liệu trình 4: Liệu Trình thuốc phá thai cho thai từ 18 đến 20 tuần
Giá bán : Liên hệ
Trạng thái : Hàng có sẵn
Mô tả tóm tắt:
Liên hệ
Liệu trình 3: Liệu Trình thuốc phá thai cho thai từ 16 đến 18 tuần
Giá bán : Liên hệ
Trạng thái : Hàng có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Liệu trình thuốc phá thai từ 16 đến 18 tuần sử dụng được cho các tuần thai 16, 17, 18 tuần là liệu trình thuốc phá thai chuyên biệt, được quản lý và đào tạo bởi các chuyên gia WHO. Đây là liệu trình phá thai an toàn nhất cho tuần thai từ 16 đến 18 tuần thay cho hút hoặc nạo thai thông thường.

Liên hệ
Liệu trình 2: Liệu Trình thuốc phá thai cho thai từ 14 đến 16 tuần
Giá bán : Liên hệ
Trạng thái : Hàng có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Liệu trình thuốc phá thai từ 14 đến 16 tuần sử dụng được cho các tuần thai 14, 15, 16 tuần là liệu trình thuốc phá thai chuyên biệt, được quản lý và đào tạo bởi các chuyên gia WHO. Đây là liệu trình phá thai an toàn nhất cho tuần thai từ 14 đến 16 tuần thay cho hút hoặc nạo thai thông thường.

Liên hệ
Liệu trình 1: Liệu Trình thuốc phá thai cho thai từ 12 đến 14 tuần
Giá bán : Liên hệ
Trạng thái : Hàng có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Liệu trình thuốc phá thai từ 12 đến 14 tuần sử dụng được cho các tuần thai 12, 13, 14 tuần là liệu trình thuốc phá thai chuyên biệt, được quản lý và đào tạo bởi các chuyên gia WHO. Đây là liệu trình phá thai an toàn nhất cho tuần thai từ 12 đến 14 tuần thay cho hút hoặc nạo thai thông thường.

0359.171.900
messenger icon zalo icon